Fiskeklub for dem der har tid om dagen.

Tekstboks: Fjordkrogen

En side der er til at forstå.

Prøv den.

www.lystfiskeri.dk

Animeret knuder.

The Snell Knot

 

Knuder

 

www.fisketegn.dk     Fisketegn.

 

 

www.fd.fvm.dk            Fredninger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se vejret her i byen.

Den kan du altid regne med.

 

www.yr.no/sted/Danmark/Hovedstaden/Frederikssund/

Fiskegrej - rengøring og desinficering

Desinfektion af fiskegrejet før den næste fisketur bør ske for at hindre smittespredning fra et vandområde til et andet.

Derfor er det også vigtigt, at fiskegrejet bliver rengjort og desinficeret, hvis det har været brugt i udlandet, så der ikke bliver hjembragt smitsomme fiskesygdomme, som Danmark er erklæret fri for.

Fisketur til andre lande
Hvis du tager brugt fiskegrej med til andre lande, skal du være opmærksom på, at der kan være krav om dokumentation for, at udstyret er rengjort og desinficeret.

Kravet beror på, at de pågældende lande vil sikre, at der ikke via brugt udstyr bliver indslæbt smitsomme dyresygdomme.

Dokumentationskravet kan enten være i form af en desinfektionserklæring fra en praktiserende dyrlæge eller et certifikat udstedt af en embedsdyrlæge fra den lokale veterinærafdeling.

For de lande, hvor Fødevarestyrelsen har kendskab til særlige krav til medbragt fiskegrej, er der udarbejdet relevante attester eller certifikater, som ligger i Certifikatdatabasen.

Find attester og certifikater i Certifikatdatabasen

Tjek kravene løbende
Indførselskravene kan dog løbende blive ændret. Derfor bør du undersøge, hvilke krav der gælder i det pågældende land, før du tager af sted. Du kan kontakte en af følgende:

· Landets veterinære myndighed

· Landets ambassade her i Danmark

Den danske ambassade i landet